XÉ NGAY TRÚNG LIỀN
GIẢI THƯỞNG
400 triệu
Pháo hoa
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5
Tuần 6
Tuần 7
Tuần 8
ĐỒNG TIỀN 2
ĐỒNG TIỀN 2
ĐỒNG TIỀN 3
ĐỒNG TIỀN 3
ĐỒNG TIỀN 3
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 18/06/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 25/06/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 02/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 09/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 16/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 23/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 30/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 06/08/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
ĐỒNG TIỀN
ĐỒNG TIỀN ĐỒNG TIỀN
ĐỒNG TIỀN
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 18/06/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 25/06/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 02/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 09/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 16/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 23/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 30/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 06/08/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
ĐỒNG TIỀN ĐỒNG TIỀN
ĐỒNG TIỀN
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 18/06/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 25/06/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 02/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 09/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 16/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 23/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 30/07/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo
Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay số
Đón chờ kết quả vào 10:00 ngày 06/08/2024 trên website www.xengaytrunglien.com/traxanhkhongdo

Vui lòng nhập số điện thoại để được kiểm tra trúng giải.

200.000 giải thưởng và hàng ngàn giải mỗi ngày
Hộp quà 2

VẪN CÒN

LIVE ĐỢT 1 VÀO LÚC: XXXXXX